BESTUUR

Bestuur Muziekvereniging Waterland:

Sylvia de Waal

Voorzitter

Irma van der Veen

Secretaris

Hannie Geugjes

Penningmeester

Alex Levering

Lid bestuur-fondsenwerving

Jelle Post

Lid bestuur-ledenwerving