top of page

GESCHIEDENIS

In 1891 kwamen enkele inwoners van Buiksloot bijeen voor een bespreking. Zij wilden een fanfarecorps oprichten. Klaas Visser, organist te Buiksloot en dirigent van het Edams Fanfare Corps, zorgde ervoor dat op 1 oktober 1891 Waterlandsch Fanfare Corps  het licht zag. Bij de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd een renteloos voorschot gevraagd van 200 gulden om instrumenten aan te schaffen.

In de jaren tot de 1e Wereldoorlog werkte W.F.C. zich op en won zelfs een eerste prijs op een concours. De 1e Wereldoorlog, de watersnoodramp van Nieuwendam in 1916 en het moeten afstaan van het repetitielokaal leidden tot grote problemen: een financiële ramp, namelijk een tekort van 2700 gulden. In de jaren daarna volgden goede jaren. De 2e Wereldoorlog betekende opnieuw een moeilijke periode, maar er werd nog steeds gerepeteerd. In die jaren betrok W.F.C. ook het gebouw aan de Nieuwendammerdijk. In 1941 werd op bescheiden wijze het 50-jarig jubileum gevierd.

geschiedenis_1.jpg

Na de oorlog bleek het moeilijk om de draad weer op te pakken. Dirigenten volgden elkaar snel op. Pas na 1950 ging het weer bergopwaarts. In de jaren 50 maakte Waterland zelfs een tiendaagse trip naar Denemarken. Er werden vele prijzen behaald en W.F.C.  mocht uitkomen in de hoogste afdeling.

75-jaar-waterlands-fanfare-corps.jpg

In 1966 volgde een fusie met Fanfarecorps Nieuwendam. Zo werd het vanaf die tijd Waterlandsch Fanfare Corps Nieuwendam.  1970 werd gestart met een majorettepeloton en een drumband. Het ging voor de wind. Drie jaar achtereen verzorgden we een aantal optredens in Dortmund.

Buikslotermeerplein-1972.jpg
geschiedenis1.jpg
geschiedenis2.jpg

Helaas brak er toen een mindere periode aan. Het ledenaantal liep behoorlijk terug, met als dieptepunt een ledenaantal van 18. Met een nieuw bestuur en een nieuwe dirigent groeide W.F.C.N. in de jaren ’80 weer naar 34. Wel werd er toen besloten te stoppen met de majorettes en drumband.

geschiedenis3.jpg

Het 100-jarig bestaan in 1991 werd groots gevierd. Muzikaal ging het o.l.v. Gerard Kuipers goed en het ledental bleef steeds boven de 30.

geschiedenis4.jpg

Rond de eeuwwisseling werd het eigen gebouw aan de Nieuwendammerdijk verlaten en na een periode in de Muziekschool aan de Alkmaarstraat en de Open Vaart te hebben gerepeteerd, spelen we nu in de Rietwijker.

Na bijna 125 jaar is Muziekvereniging Waterland er nog steeds. De naam is weliswaar aangepast aan deze tijd, net als de muziek, maar er wordt nog steeds met evenveel enthousiasme muziek gemaakt.

DIRIGENTEN

1891-1895    Klaas Visser

1895-1900    Jan Paardekooper

1900-1924    Johan Schuitemaker

1924-1943    B. Peters

1943-1944    A.Valkenburg

1944-1946    P. de Wildt jr.

1946-1949    B. Peters

1949-1951    N. van Dijk

1951-1967    Henk Fenijn

1967-1970    Jan Vermaak

1970-1978    J. Koopman

1978-1980    Jan Ros

1980-1985    Gert Petersen

1985-1999    Gerard Kuipers

1999-2003    Astrid Gorter

2003-2010    Dethmer-Jan van Heerde

2010-2019    Eric Roelofsen

2019-2022    Olav Dorst

2022-heden  Daan Voorburg

bottom of page